• Umminani

    Bahagia saya dan awak berbeza.

    Setiap orang punya cara tersendiri untuk membahagiakan orang yg mereka sayangi. Kadang sederhana; namun bermakna. Hasil yang indah tak lepas dari proses yang tak mudah. Tetaplah menjadi peribadi yang rendah hati & pandai bersyukur. Setiap dugaan adalah cara Tuhan untuk…