• Kerjaya

    Islam adalah agama terbaik, tetapi kenapa orang Islam yang banyak masalah?

    Islam adalah agama terbaik, tetapi kenapa orang Islam yang banyak masalah? Dalam islam, objektif menjaga diri daripa bahaya dadah adalah kerana agama, jiwa minda, dan menjaga harta benda. Aspek kerohanian, menekankan jiwa.┬áDalam persepektif islam, jiwa yang tenang sangat memainkan peranan. Nilai-nilai kerohanian amat dititik beratkan dalam islam. Tuhan menilai manusia daripada kerohanian dan kesucian roh manusia. Contohnya, manusia yang kerohanian mantap tidak akan terlibat dalam penyalah gunaan dadah. Sebaliknya, mereka yang berada di pusat serenti 80% adalah islam. Sama-sama kita.muhasabah. Islam agama yang sempurna tapi penghanutnya tidak. Siapa setuju? Roh manusia terbiar, sebab tu berlaku kecelaruan. Akal yang waras adalah amanah. Jika otak kita rosak, itu makna kita tak jaga…