• Kerjaya

    Persidangan Psikologi Penjawat Awam 2016

    Persidangan Psikologi Penjawat Awam 2016 di Perbadanan Putrajaya Persidangan psikologi 2016 kali ini diadaka sekali lagi di Putrajaya. Synapse sangat penting dalam memberikan fungsi tg terbaik kepada minda. Perhubungan yang baik dalam psikologi dalam membentuk masyarakat yg stabil. 8 dimensi antaranya melibatkan ekonomi dan kewangan. Transform kaunseling, kini lebih berkembang untuk memenuhi kehendak dan pemintaan yg akan datang. Jurulatih mental diperlukan untuk menentukan kejayaan dlm menghadpi kehidupan dan rintangan. Pembangunan karektor semuanya memerlukan ilmu dalam psikologi. Profile psikologi berperanan dlm menyaring individu . Langkah pencegahan akan jadi terancang agar tidak terlibat dalam aktiviti yg negatif untuk kita semua meneroka dunia maju. Segenap masyarakat perlu di gilap melalui pengurusan sumber manusia agar…